Vzděláváme

Tematické sítě k ženskému bezdomovectví a násilí v Ostravě

Spolek ASLIDO – Akční skupina s lidmi bez domova, z.s., jako partnerská organizace obecně prospěšné společnosti Jako doma – Homelike, o.p.s. v realizaci projektu Společně jako doma bez násilí v rámci programu Dejme (že)nám šanci financovaného Norskými fondy spravovanými Nadací Open Society Fund Praha, pořádal dne 1. října 2015 první tematickou síť k ženskému bezdomovectví a násilí v Ostravě.

Téma první:

Přenos zkušeností ze zahraničí – „Ženský projekt“, Streetwork (Edinburgh, Skotsko) a jeho aplikace v českém prostředí

O zkušenosti s „Ženským projektem“, o jeho cílech a činnostech, ale také o přínosech i úskalích práce, se s námi přišla podělit lektorka a vedoucí tohoto projektu Marzena Farana ze skotské organizace Streetwork.

Tohoto setkání se účastnili zástupci a zástupkyně z celkem šesti různých ostravských organizací a institucí, které jsou významnými aktéry v těch oblastech, které protínají téma ženského bezdomovectví a násilí.

Téma druhé:

Naplňování potřeb jako společné úsilí pomáhajících pracovnic  a pracovníků a žen v obtížné životní situaci

Druhá tematická síť představila dílčí výstupy výzkumu realizovaného v Ostravě. Prezentace byla zaměřena na systém pomoci a podpory těmto ženám a na bariéry, které ženy identifikovaly v procesu řešení tíživé sociální situace.

Téma třetí:

Informační kampaň „Ženy na cestě“

Třetí tematická síť „netradičně“ představila výstupy infomační kampaně se ženami v obtížné životní situaci, které se setkaly s násilím. Účastníci si mohli prohlédnout tematicky zpracované komiksy, básně a zažít krátké přestavení se samotnými aktérkami kampaně. Následoval participativní workshop zaměřený na vytvoření ostravské sítě pomoci a podpory ženám s násilnou zkušeností.

Téma čtvrté:

Pomoc obětem domácího násilí: seminář pro pracovníky pomáhajících profesí

Čtvrtá tematická síť přinesla interaktivní prezentaci poznatků z akreditovaného kurzu „Pomoc obětem domácího násilí: seminář pro pracovníky pomáhajících profesí“, realizovaném v rámci pražské tematické sítě.

DSC_3845 DSC_3850

DSC_3880 DSC_3881

Džš

www.osf.cz
eeagrants.org
www.dejmezenamsanci.cz 

nadacenorway

Amnesty International

Zapojili jsme se do projektu Živé knihy. Jezdíme na střední školy a diskutujeme se studentkami a studenty o tématu bezdomovectví.

Fakulta sociální studií, Ostravská univerzita v Ostravě

Příležitostně diskutujeme naše zkušenosti se studentkami a studenty sociální práce v rámci studijního oboru Sociální práce na katedře Sociální práce v Ostravě.

Podpořili nás

Díky vašim finančním darům může Aslido fungovat i bez dotací a projektů!

Norway fonds

Vaecontrols

Nadace

Spolupracujeme

Jako Doma

Stará Aréna

PSB

Platforma pro sociální bydlení