Kde domov můj?

10. listopadu 2018

Pochod za důstojné bydlení a za přijetí zákona o sociálním bydlení.

Zpět

Podpořili nás

Díky vašim finančním darům může Aslido fungovat i bez dotací a projektů!

Norway fonds

Vaecontrols

Nadace

Spolupracujeme

Jako Doma

PSB

Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice