Pracujeme

Akční skupina Kruh naděje

Každý týden se schází Akční skupina Kruh naděje. Diskutujeme věci, které se dotýkají našich životů, připomínkujeme strategické materiály k tématu sociálního bydlení, bezdomovectví a vyloučení z bydlení. Kromě práce ale také společně odpočíváme při výletech, opékání špekáčků nebo výtvarných workshopech. Hrajeme divadlo! Máme za sebou mnoho představení divadelní hry Kruh naděje, kde jsme se společně s diváky zamýšleli nad tím, jaké překážky nás provází na cestě za důstojným bydlení.

Jsi bez domova? Přijít a zapojit se můžeš i ty!
Kdy: Každý pátek 16:00 – 19:00

 untitled (2 of 16)    untitled (16 of 16)

Sebepodpůrná skupina ŽENY

Sebepodpůrná skupina je určena pro všechny ženy bez domova a v bytové nouzi nebo tísnivé sociální situaci žijící v Ostravě. Pravidelná setkávání žen jsou zaměřená na vzájemné sdílení zkušeností v bezpečném prostoru. Ženy se přímo zapojují do přípravy a realizace aktivit, které jsou plánovány na základě jejich individuálních a skupinových potřeb. Ženy mají možnost si povídat o tématech, která je spojují a která chtějí změnit v oblasti vztahů, bydlení, zdraví, práce, pomoci….

Během skupinové práce je zajištěno hlídání dětí dobrovolníky.

Jsi bez domova? Přijít a zapojit se můžeš i ty!
Kdy: Každý pátek 16:00 – 19:00
Kde: Cooltour Ostrava

DSC_1338    DSC_1361

www.osf.cz
eeagrants.org
www.dejmezenamsanci.cz 

nadacenorway

JIŽ PROBĚHLO:                                                                                                                                    Komunitní poradna Nora

ASLIDO – Akční skupina s lidmi bez domova, z. s. se v letech 2015 – 2016 stala jednou z partnerských organizací projektu Společně jako doma bez násilí v rámci programu Dejme (že)nám šanci, který financují Norské fondy spravované Nadací Open Society Fund Praha. Součástí realizace tohoto projektu byla nízkoprahová komunitní poradna Nora, která se zaměřovala na ženy bez domova a v tísnivé životní situaci, které jsou ohroženy/staly se oběťmi násilí – domácího/partnerského, násilí založeného na pohlaví, sexualizovaného/sexuálního násilí, násilí z nenávisti.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

The Project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Let’s Give (Wo)men a Chance programme, financed from Norway Grants. With Norway Grants, Norway contributes towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. It promotes, above all else, environmental protection, research and scholarships, civil society development, health care, children, gender equality and an improvement in the efficiency of justice. The Let’s Give Women a Chance programme promotes equal opportunities for women and men both in their work and personal lives as well as prevention and help for victims of domestic and gender-based violence in the Czech Republic. It is operated by the Open Society Fund Prague, which has been developing values of open society and democracy in the Czech Republic since 1992.

www.osf.cz
eeagrants.org
www.dejmezenamsanci.cz 

nadacenorway

Podpořili nás

Díky vašim finančním darům může Aslido fungovat i bez dotací a projektů!

Norway fonds

Vaecontrols

Nadace

Spolupracujeme

Jako Doma

PSB

Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice