Spolupracujeme

Jako doma, Platforma pro sociální bydlení, EAPN, Narativ a Kabinet divadla utlačovaných

Podpořili nás

Díky vašim finančním darům může Aslido fungovat i bez dotací a projektů!

Norway fonds

Vaecontrols

Nadace

Spolupracujeme

Jako Doma

PSB

Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice