ASLIDO podporuje portugalskou HABITA

10. července 2024

Obyvatelé Lisabonu chtějí uspořádat referendum o budoucnosti města turistických pronájmů a Airbnb

Po více než deseti letech turistického ruchu a krátkodobých pronájmů, dosáhly ceny bydlení neúnosného růstu a obyvatelé Lisabonu svých limitů. Lidé si stěžovali, protestovali a po tisících vyšli do ulic, aby se dožadovali ukončení vystěhovávání a svého práva na bydlení a město. Vlády neustále odmítají přijmout opatření, aniž by braly ohled na místní obyvatele, kteří trpí tlakem vysídlování ze strany národních i nadnárodních korporací.  Od roku 2014 bylo městem Lisabon více než 20 000 bytů trvale přiděleno rekreační nájemní právo, a tím se byty staly v Lisabonu naprosto nedostupné. Turistické užívání bydlení dosáhlo alarmující úrovně a Lisabon je nyní evropským hlavním městem s nejvyšším počtem krátkodobých pronájmů na počet obyvatel. To brání obyvatelům Lisabonu v přístupu k důstojnému bydlení, hrozí stěhování obyvatel a rozpad sousedských vztahů. Celé městské části byly zbaveny každodenního života, aby se uvolnil prostor pro turistické bydlení. Aby mohli čelit bytové krizi i přeměně celých obytných čtvrtí v turistické enklávy, usilují nyní obyvatelé Lisabonu o získání lidového referenda, aby se zbavili rekreačních pronájmů a Airbnb. Pod názvem „Movimento Referendo pela Habitação“, již občané shromáždili právně potřebný počet podpisů pro konání referenda. Brzy budou podpisy doručeny městskému zastupitelstvu, a pokud vše půjde podle plánu, za několik měsíců se budou moci obyvatelé Lisabonu zúčastnit prvního uplatnění přímé demokracie.

V případě vítězství v referendu bude muset lisabonská radnice zrušit všechny turistické pronájmy a domy musí být vráceny k residenčnímu využití. To souvisí s často přehlíženým rozhodnutím portugalského Nejvyššího soudu, který v roce 2022 uvedl, že obytné budovy jsou určeny k tomu, aby v nich lidé bydleli, a nikoliv k tomu, aby v nich trávili dovolené. Odstranění tisíců stávajících rekreačních pronájmů z města bude znamenat snížení cen bydlení v celém hlavním městě, a nový začátek pro obyvatele. Může to také znamenat blízký konec služeb Airbnb, booking.com a dalších podobných služeb ve městě.

Email: movimento@referendopelahabitacao.pt

Website: https://referendopelahabitacao.pt/

Facebook: https://www.facebook.com/referendohabitacaolx/

Instagram: https://www.instagram.com/referendohabitacaolx/

Twitter: https://twitter.com/ReferendoLX

Zpět

Podpořili nás

Díky vašim finančním darům může Aslido fungovat i bez dotací a projektů!

Norway fonds

Vaecontrols

Nadace

Spolupracujeme

Jako Doma

PSB

Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice