Julek: Jak vidím participaci

21. září 2015

Participace  není jenom o tom, aby člověk pouze naslouchal, ale aby sdílel a naslouchal.  Aby měl potřebu a touhu změnit situaci lidí bez domova, upozornit na situaci a překážky. Ze strany sociálních pracovníků je důležité, aby se hodně naučili, co je pro lidi, kteří přišli něco řešit, důležité, a to je – pochopení, lidskost, sympatie, sdílení, pozornost, rovnocennost, potřeby.

Dále je participace v životě občana hodnota, že někam patří,  že není jenom podřazený, ale že má potřebu a touhu  někam patřit – do společnosti. Jednat o nás a s námi, protože jenom my víme, co to je touha někam patřit.

Co se týká diskriminace v naší společnosti tak jsme diskriminováni jako celá společnost bez ohledu na barvu pleti: jsou to tělesně postižení, lidé bez domova, Romové, důchodci atd. A proto jsme tady, abychom to všichni sdíleli a začali řešit problém, který je na celém světě problematický.

Zpět

Podpořili nás

Díky vašim finančním darům může Aslido fungovat i bez dotací a projektů!

Norway fonds

Vaecontrols

Nadace

Spolupracujeme

Jako Doma

PSB

Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice